Diensten

Soorten diensten

mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk is een dienstverlenende organisatie, die primair opereert op fiscaal gebied. De dienstverlening, valt in drie delen uiteen, te weten:

  • advisering en begeleiding bij (inter)nationale fiscaaljuridische vraagstukken, alsook het verzorgen en begeleiden van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting voor vermogende particulieren, ondernemers en bedrijven, het voeren van fiscale procedures, het begeleiden bij boekenonderzoeken, het beslechten van geschillen met de fiscus en het geven van second opinions;
  • het (op aanvraag) verzorgen van publicaties en geschriften op fiscaaljuridisch gebied;
  • het geven van lezingen en cursussen op het gebied van fiscaliteit.

Voor administratieve- en aanverwante accountantstechnische dienstverlening voor ondernemers wordt desgewenst gezorgd in wisselwerking en nauwe samenwerking met externe zakenpartners, waaronder administratiekantoren annex accountantskantoren.

Verder is mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk een adviesorganisatie ten behoeve van accountants- en administratiekantoren in de (eu)regio die geen eigen fiscalist in huis hebben, doch wel geregeld behoefte hebben aan praktijkgerichte antwoorden op vaktechnische vragen rond hun eigen werkzaamheden, voor het uitwerken en bespreken van adviezen, voor het sparren over of opzetten van adviezen, voor het geven van een second opinion over een eigen advies, voor procesvertegenwoordiging in belastingzaken etc.