Facturering

Binnen mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk zal een deugdelijke administratie worden bijgehouden qua urenbesteding per klant. Specificaties worden altijd met de facturen meegezonden; transparantie van zowel de dienstverlening alsmede de nota’s.

Doorgaans zal gewerkt worden op basis van een offerte, met opdrachtbevestiging en met toepassing van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.