Honorarium dienstverlening

De door mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk, opgedane ruime- en veelzijdige expertise bij diverse grote- en middelgrote (inter)nationale accountants- en belastingadvieskantoren, is vertaald naar een concurrerende tariefstelling c.q. honorarium, welke op aanvraag - aan de hand van een offerte op maat – graag wordt toegelicht.

De wijze waarop het honorarium van de door mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk verrichte diensten wordt vastgesteld, is afhankelijk van het soort dienst (advisering, lezing of publicatie) welke wordt verricht. De advieswerkzaamheden worden verricht op basis van “uren x tarief”.

Het kan ook zijn dat in het kader van een zogeheten package-deal met een klant tegen een vooraf afgesproken adviesprijs een bepaald adviestraject wordt afgewikkeld. Dat zal altijd met de klant nauwkeurig worden afgesproken. Daarbij zijn de kernwoorden: transparantie en open communicatie.

Wat betreft het honorarium voor lezingen en cursussen wordt veelal gewerkt op basis van een vast bedrag, dat in onderling overleg met de cliënt wordt vastgesteld mede aan de hand van de daarmee gemoeide (voorbereidings)tijd, het aantal deelnemers alsook de aard van het te behandelen onderwerp.